Ledige LokalerVi tilbyr rimelige kontor- og arbeidsplasser for alle.

Nye Samvirke AS støtter leie etter samme Prinsipp som Os Kommune.

Lokale typer 3.Etage

  • Kontor 309 - A= 9 m2

    Kontor 308 - A= 8 m2

    Kontor 307 - A= 12 m2

Lokaler i 1.Etasje

  • Kontor 121 - A= 48,9 m2

    Kontor 122 - A= 74,4 m2

Lokaler i 2.Etasje

  • Kontor 230 - A= 16,7 m2

Kom i kontakt!